Nëntor 2015 – Faqe 2 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Nëntor 2015

Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Vështime sociologjike të vrasjeve dhe vetëvrasjeve në shoqërinë shqiptare”

Më datën 18 nëntor 2015, Departamenti i Sociologjisë në Fakultetin e Skencave Sociale të Universitetit të Tiranës në bashkëpunim me Departamentin e Sociologjisë së Fakultetit […]