Shkurt 2017 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Shkurt 2017

Nënshkrimi i marrëveshjes ndërinstitucionale midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Kombëtar të Studimeve Politike dhe Adiministrimit Publik, Bukuresht

Sot me datë: 17 janar 2017 Rektori i Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Mynyr Koni zhvilloi pranë ambienteve të Ambasadës së Rumanisë në Shqipëri një […]