Nëntor 2017 – Faqe 2 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Nëntor 2017

ROLI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT TË BURIMEVE NJERËZORE MBI PERFORMANCËN ORGANIZATIVE (PËRMES PERFORMANCËS DHE KËNAQËSISË NË PUNË) NJË STUDIM MBI KOMPANITË E TELEKOMUNIKACIONIT QË OPEROJNË NË SHQIPËRI

Halil Buzkan- Roli i sistemeve të informacionit të burimeve njerëzore mbi performancën organizative (Përmes performancës dhe kënaqësisë në punë) Një studim mbi kompanitë e telekomunikacionit […]