Nëntor 2019 – Faqe 3 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Nëntor 2019

INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA;

  Titulli: INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA Referencë: 610429-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP Kohëzgjatja: 10.02.2020 – 14.11.2022 (shtyrë) Programi: […]

Humultimi mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor në tekstet dhe në praktikat; shkollore për një bashkëjetesë më të mirë në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore;

Titulli: “Humultimi mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor në tekstet dhe në praktikat shkollore për një bashkëjetesë më të mirë në vendet e Evropës Qendrore dhe […]