Mars 2020 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Mars 2020

Urdhër nr. 99, datë 26.03.2020 për disa ndryshime në urdhërin nr.8, datë 14.01.2020 “Për procesin zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë” 

       

Urdhër i Rektorit Nr. 5, datë 20.03.2020 “Për zhvillimin e procesit mësimor në platformat online me studentët e Universitetit të Tiranës”

Urdhër i Rektorit: Nr. 5, datë 20.03.2020 “Për zhvillimin e procesit mësimor në platformat online me studentët e Universitetit të Tiranës”

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës, në Universitetin Valladolid, Spanjë

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë (Kliko […]