Mars 2020 – Faqe 2 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Mars 2020

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Middle East Technical (METU) në Ankara

Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Middle East Technical University (METU), në Ankara, Turqi, për stafin ndihmës akademik me karakter administrativ dhe […]

EFEKTIVITETI I ZBATIMIT TË NDËRHYRJES POZITIVE SJELLORE TEK SJELLJET SOCIALE DHE PROBLEMORE NDËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE 9 VJEÇARE NË TIRANË

Marta Bej –“Efektiviteti i zbatimit të ndërhyrjes pozitive sjellore tek sjelljet sociale dhe problemore ndër nxënësit e shkollave 9 -vjeçare në Tiranë”