Prill 2021 – Faqe 2 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Prill 2021

Ftesë për tender “Blerje pajisjesh elektronike” Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  IPA II “Erasmus+”

FTESË PËR TENDER Nr. 7 / 2, Datë 21.04.2021 Për “Blerje pajisjesh elektronike”                                                            Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  IPA II “Erasmus+” […]