Nëntor 2021 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Nëntor 2021

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor për shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës

Vendim Nr.4, datë 29/11/2021 “Për shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), […]