Nëntor 2021 – Faqe 5 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Nëntor 2021

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum) për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e […]