Janar 2022 – Faqe 4 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Janar 2022

Hapet thirrja për bursa për personelin akademik, ndihmës akademik me karakter administrativ dhe administrativ me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Nova de Lisboa, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Hapet thirrja për bursa për personelin akademik, ndihmës akademik me karakter administrativ dhe administrativ me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të […]