Shkurt 2022 – Faqe 2 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Shkurt 2022

Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Šiauliai State University of Applied Sciences, Lituani, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare që ky universitet do të organizojë.

Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Šiauliai State University of Applied Sciences, Lituani, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës […]