Prill 2022 – Faqe 4 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Prill 2022

Urdhër Rektori nr.23, datë 15.04.2022 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në disa njësi përbërëse të UT-së, si dhe të 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë”

Urdhër nr.23, datë 15.04.2022 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në disa njësi përbërëse të UT-së, si dhe të 1 (një) […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti në Universitetin St. Cyril and St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, në semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti në Universitetin St. Cyril and St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari, për stafin akademik me kohë të plotë […]