Juxhin Caushi – Faqe 5 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Autor: Juxhin Caushi

Hapet thirrja për aplikime për “International Autumn School” të organizuar nga Rrjeti Universitar i Fëmijëve në Konfliktet e Armatosura i cili do të mbahet online nga data 4 deri më 19 Tetor 2021, për studentët e Universitetit të Tiranës.

Hapet thirrja për aplikime për “International Autumn School” të organizuar nga Rrjeti Universitar i Fëmijëve në Konfliktet e Armatosura i cili do të mbahet online […]

Në kuadër të zgjerimit të rrethit të partnerëve ndërkombëtarë, Universiteti i Tiranës i përfaqësuar nga Rektori Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Universiteti i Janinës i përfaqësuar nga Rektori Prof. Triantafyllos Almpanis nënshkruan marrëveshjen ndërinstitucionale të bashkëpunimit.

Në kuadër të zgjerimit të rrethit të partnerëve ndërkombëtarë, Universiteti i Tiranës i përfaqësuar nga Rektori Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Universiteti i Janinës i […]