Urdhër i Rektorit Nr. 5, datë 20.03.2020 “Për zhvillimin e procesit mësimor në platformat online me studentët e Universitetit të Tiranës”

Urdhër i Rektorit: Nr. 5, datë 20.03.2020 “Për zhvillimin e procesit mësimor në platformat online me studentët e Universitetit të Tiranës”

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës, në Universitetin Valladolid, Spanjë

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë (Kliko […]