Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare - UNIVERSITY OF TIRANA

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare

Nr.EmërMbiemërTitull/GradëFunksioni
1BeqirKukaDr.Përgjegjës 
2Mimoza SerjaniMscPersonel akademik
3Marlind PelushiMscPersonel akademik
4Mimoza FrashëriMscPersonel akademik
5BesnikVeliuMscPersonel akademik
6EdliraHuqiMscPersonel akademik
7Vitiola PelariMscPersonel akademik
8Alma BeniMscPersonel akademik
9Alma OsmaniMscPersonel akademik
10PavlloKarajaMscPersonel akademik
11AlpinGaloMscPersonel akademik
12IlirSpahiuMscPersonel akademik
13IlirFortuziMscPersonel akademik

Kontakte:

Beqir Kuka,Përgjegjës Departamenti

E-mail: beqir.kuka@unitir.edu.al