Akreditimi periodik të Institucionit të Universitetit të Tiranës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Akreditimi periodik të Institucionit të Universitetit të Tiranës

 

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë me Vendim nr. 04, datë 27.01.2023, për Akreditimin Periodik të Institucionit të Arsimit të Lartë Universiteti i Tiranës
VENDOSI:
  1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për institucionin e arsimit të lartë, Universiteti i Tiranës, me rekomandimet sipas shtojcës së këtij vendimi.
  2. Akreditimin institucional të institucionit të arsimit të lartë, Universiteti i Tiranës, me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite.
  3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të institucionit është 26/01/2029.
  4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Vendim nr.04, datë 27.01.2023, në format PDF (Klikoni këtu për tu njohur me dokumentin)

Link: https://www.ascal.al/sq/bordi-i-akreditimit/vendimet/vendimet-e-mbledhjes-27-janar-2023 

 

 

 

 

 

 

Arkiva 2018: Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë me Vendim nr. 84, datë 27.10.2018, Për akreditimin periodik të Institucionit të Arsimit të Lartë “Universiteti i Tiranës”