Kriteret e pranimit, kuotat dhe tarifat e studimit në fushën e drejtësisë 2024 - 2025 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kriteret e pranimit, kuotat dhe tarifat e studimit në fushën e drejtësisë 2024 – 2025

 
Kriteret e pranimit në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës për Vitin Akademik 2024-2025

I. Programet e ciklit të parë të studimeve “BACHELOR” dhe një program të integruar të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë:

 


II. Programet e ciklit të dytë të studimeve “MASTER” si dhe në  ciklin e tretë  të studimeve “MASTER EKZEKUTIV”:

 
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2025-2026 (Kliko këtu)

_______________________________________________________________