Kriteret e pranimit, Kuotat për vitin akademik 2021-2022 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kriteret e pranimit, Kuotat për vitin akademik 2021-2022

Cikli i parë, Bachelor:
2. Cikli i dytë, Master:

 

 

Kriteret e pranimit në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës për Vitin Akademik 2022-2023
  1. Kriteret e pranimit në Ciklin e parë të studimeve Bachelor dhe një program të integruar të ciklit të dytë, në Universitetin e Tiranës, për Vitin Akademik 2022-2023 (Kliko këtu)
  2. Kriteret e pranimit në ciklin e dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës, për Vitin Akademik 2022-2023 (Kliko këtu)

 

 

Arkiva 2020-2021 (Kliko këtu)

Arkiva (Kliko këtu)