Kriteret e pranimit, kuotat në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës për Vitin Akademik 2022-2023 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kriteret e pranimit, kuotat në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës për Vitin Akademik 2022-2023

Kriteret e pranimit në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës për Vitin Akademik 2022-2023

 

I. Programet e ciklit të parë të studimeve “BACHELOR” dhe një program të integruar të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë:

 

 

II. Programet e ciklit të dytë të studimeve “MASTER” si dhe në  ciklin e tretë  të studimeve “MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI”:

 

Arkiva 2021-2022 (Pranimet e reja për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Tiranës (Kliko këtu))

Arkiva 2020-2021 (Kliko këtu)

Arkiva (Kliko këtu) )