UNIVERSITETI I TIRANËS

Mesazhi i Rektorit të UT për fillimin e vitit të ri akademik 2021-2022

Manual përdorimi "Microsoft Teams" për studentët e UT

DOKTORATURA NË UNIVERSITETIN E TIRANES

KRITERET E PRANIMIT, KUOTAT DHE TARIFAT E STUDIMIT

Rregullore e brendshme e Universitetit të Tiranës, “Për mbrojtjen nga infeksioni i shkaktuar nga virusi COVID -19”

Një edukim më i mirë për një botë më të mirë!

Trajnimi: " How to publish an article in a

scopus journal " datë 06.10.2022 or 10:00-12:00