TRANSPOZIMI I RREGULLOREVE DHE DIREKTIVAVE TE KOMISIONIT EVROPIAN NË LEGJISLACIONIN SHQIPTAR NË FUSHËN E AVIACIONIT CIVIL, SFIDAT DHE DINAMIKAT E PROÇESIT – UNIVERSITETI I TIRANËS

TRANSPOZIMI I RREGULLOREVE DHE DIREKTIVAVE TE KOMISIONIT EVROPIAN NË LEGJISLACIONIN SHQIPTAR NË FUSHËN E AVIACIONIT CIVIL, SFIDAT DHE DINAMIKAT E PROÇESIT