Organika e personeli akademik me kohë të plotë në IFBZ. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Organika e personeli akademik me kohë të plotë në IFBZ.

Organika e personeli akademik me kohë të plotë në Institutit të Fizikës Bërthamore të Zbatuar.
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Brunilda Daci Prof. Asoc.Dr Drejtor
2 Elida  Bylyku  Prof.Dr. Zv. Drejtor për kërkimin shkencor
Departamenti i Metodave Analitike Instrumentale 
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Fatos Ylli  Prof.Dr. Përgjegjës 
2 Mirela  Alushllari  Dr. Personel akademik
3 Iris  Bakiri Msc. Personel akademik
4 Iris  Tufa Msc. Personel akademik
5 Lotar Kurti Msc. Personel akademik
6 Fotion Mitrushi Msc. Personel akademik
7 Ramadan Firanj Msc. Personel akademik
Departamenti i  Mbrojtjes nga Rrezatimi dhe Rrjetet e Monitorimit 
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Dritan Prifti Dr. Përgjegjës 
2 Irma  Bërdufi Msc. Personel akademik
3 Klotilda Nikaj Msc. Personel akademik
4 Jurgen Shano Msc. Personel akademik
Departamenti i Radiometrisë dhe Radiokimisë
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Manjola  Shyti  Dr.  Përgjegjës 
2 Brunilda  Daci  Prof. Asoc.Dr. Personel akademik
3 Florinda  Cfarku  Dr.  Personel akademik
4 Gani Demiraj Msc. Personel akademik
5 Kozeta Bode (Tushe) Msc. Personel akademik
6 Elida  Bylyku  Prof.Dr. Personel akademik
7 Luljeta Disha Dr Personel akademik