Kontakte - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kontakte

Fakulteti i Drejtësisë

Adresa: Rruga “Milito Tutulani”, Tiranë                                               

Tel: +355 4 2222537

E-mail: info@fdut.edu.al 

Website: http:// www.fdut.edu.al

 

Fakulteti i Ekonomisë

Adresa: Rruga “Arben Broci”, Tiranë

E-mail: zyrainformacionit@feut.edu.al

Website: http:// www.feut.edu.al

 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë

Tel: +355 42452610

Website: http:// www.fgjh.edu.al

 

Fakulteti i Historisë dhe i Filiologjisë

Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë

Tel: +355 42369664

E-mail: fhf@fhf.edu.al

Website: http:// www.fhf.edu.al

 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Adresa: Bulevardi  “Zogu I”, Tiranë.

Tel: +355 42556987

E-mail: info@fshn.edu.al

Website: http:// www.fshn.edu.al

 

Fakulteti i Shkencave Sociale

Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Tiranë.

E-mail: info.fshs@unitir.edu.al

Website: http:// www.fshs-ut.edu.al

 

Filiali i Universitetit të Tiranës Sarandë

Adresa: Rruga “Studenti” Lagjia Nr 3 Sarandë

Email: unitirfilialisarande@gmail.com

Tel: 085226076 Fax: 085226076

 

Instituti i Studimeve Evropiane (ISE)

Adresa: Rruga e Elbasanit,  Tiranë.

Instituti i Studimeve Europiane e ka selinë e vet në Rrugën e Elbasanit,  dhe me zyra dhe auditorë ndan të njëjtën ndërtesë me Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.

https://ise.edu.al/ 

Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar (IFBZ)

Adresa: Rr.  “Thoma Filipeu”, Qesarakë, Tirana 85

Nr telefoni; 04 245 1371

E-mail: institutifizikes@gmail.com

 

Instituti i Konfucit

Adresa: Rr. e Elbasanit, “Godina Iliria“, Qyteti Studenti, Tiranë.

Website: http://www.ciut.edu.al