Organika e personelit akademik me kohë të plotë të ISE - UNIVERSITETI I TIRANËS

Organika e personelit akademik me kohë të plotë të ISE

Organika analitike e Institutit të Studimeve Evropiane
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Aljula Jubani Prof.Dr. Drejtor
Departamenti i Legjislacionit dhe Politikat ne BE
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni/Kategoria
1 Elena Polo Dr. Lektor
2 Endirë Bushati Prof.Asoc.Dr. Profesor
3 Noela Mahmutaj Dr. Lektor
4 Migena Leskoviku Prof.Dr Përgjegjës
Departamenti i Diplomacisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare
1 Doris Koliqi Dr Lektor
2 Ermir Gjinishi Dr. Lektor
3 Gentian Elezi Prof.Asoc.Dr. Përgjegjës