Organika e personelit akademik me kohë të plotë të ISE – UNIVERSITETI I TIRANËS

Organika e personelit akademik me kohë të plotë të ISE

Organika e personelit akademik me kohë të plotë të Institutit të Studimeve Evropiane
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Aljula Jubani Prof. Dr.  Drejtor
Departamenti i Diplomacisë dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Doris Koliqi Dr. Personel akademik
Departamenti i Politika dhe Qeverisja në Europë
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Elena Polo Msc Personel akademik