Organika e personelit akademik me kohë të plotë të ISE – UNIVERSITETI I TIRANËS

Organika e personelit akademik me kohë të plotë të ISE

Organika e personelit akademik me kohë të plotë të Institutit të Studimeve Evropiane
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Aljula Jubani Prof. Dr.  Drejtor
Departamenti i Diplomacisë dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Gentian Elezi Dr. Përgjegjës Departamenti
2 Ermir  Gjinishi Dr. Personel akademik
3 Doris Koliqi Dr. Personel akademik
Departamenti i Politika dhe Qeverisja në Europë
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Migena Leskoviku Prof.Dr Përgjegjës Departamenti
2 Endira Bushati Prof.Asoc.Dr Personel akademik
3 Noela Mahmutaj Dr Personel akademik
4 Elena Polo Msc Personel akademik