Vizioni dhe Misioni - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vizioni dhe Misioni

 
VIZIONI

Universiteti i Tiranës synon të mbetet model i arsimit të lartë publik i karakterizuar nga përgatitje rigoroze akademike dhe kërkim i thelluar shkencor, një institucion arsimor i zgjedhjes së parë për studentët e angazhuar për të transformuar jetën e tyre dhe shoqërinë.

 

MISIONI

Universiteti i Tiranës është një universitet publik që ofron gamë të plotë të programeve të nivelit bachelor, master dhe studime doktorale. Universiteti kontribuon në zhvillimin e shoqërisë, përmes tre shtyllave të misionit të arsimit të lartë publik, kërkim shkencor, edukim, si dhe shërbim ndaj publikut, që vazhdimisht e pasurojnë dhe informojnë njëra-tjetrën. Ne ofrojmë edukim me në qendër studentin si dhe nxisim rritjen personale dhe intelektuale, për të përgatitur studentë për karriere produktive dhe qytetare të përgjegjshëm në një shoqëri globale.