Rregullore “Mbi Administrimin e Sistemit të Tarifave të Shërbimeve ndaj të tretëve në Universitetin e Tiranës”” - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore “Mbi Administrimin e Sistemit të Tarifave të Shërbimeve ndaj të tretëve në Universitetin e Tiranës””