Ftesë për ofertë në tender Archives - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Ftesë për ofertë në tender

FTESË PËR OFERTË Nr.  10/2, Datë 06.03.2023 Për “Shërbim mirëmbajtje dhe hostimi i faqes web “sociale.al”                                                            Financuar në kuadër të Programit të UNICEF “2022-2026” DREJTUAR:      […]

Ftesë për tender: “Thirrje për Vlerësues të Jashtëm të Cilësisë / Call for External Evalutator”, Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  IPA II “Erasmus+” 

FTESË PËR TENDER Për “Thirrje për Vlerësues të Jashtëm të Cilësisë / Call for External Evalutator”                                                            Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE […]