Organika e personeli akademik me kohë të plotë të Filialit të UT-së, Sarandë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Organika e personeli akademik me kohë të plotë të Filialit të UT-së, Sarandë

Organika analitike e Filialit  të Universitetit të  Tiranës, Sarandë
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Dhonat Kote Dr. Drejtor (Staf akademik)
Dega Gjuhe Angleze
1 Demir  Kroj Dr Lektor
2 Vasilika  Rraku Dr. Lektor
3 Vasil Barka Msc Asistent-lektor
4 Valdet Bici Msc Asistent-lektor
5 Lindita Kasaj Msc Asistent-lektor
6 Giovanna Meçe Msc Asistent-lektor
Dega Administrim Biznesi
1 Dhonat Kote Dr. Drejtor 
2 Rakela  Thano Dr. Lektor
3 Pranvera  Mullaj Dr. Lektor
4 Thodhori Puleri Dr.  Lektor
5 Ornela Shalari Dr. Lektor
6 Afrodhiti Ngjela Msc Asistent-lektor
7 Olta Proda Dr Lektor