Organika e personeli akademik me kohë të plotë të Filialit të UT-së, Sarandë – UNIVERSITETI I TIRANËS

Organika e personeli akademik me kohë të plotë të Filialit të UT-së, Sarandë

Organika e personeli akademik me kohë të plotë të Filialit të UT-së, Sarandë

Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Dhonat Kote Dr. Drejtor

1.Dega Administrim Biznesi

Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Rakela  Thano Dr. Personel akademik
2 Pranvera  Mullaj Dr. Personel akademik
3 Thodhori Puleri Dr. Personel akademik
4 Ornela Shalari Dr. Personel akademik
5 Afrodhiti Ngjelo Msc Personel akademik
7 Olta Proda Msc Personel akademik
8 Dhonat Kote Dr. Personel akademik

2.Dega Gjuhë Angleze

Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Demir  Kroj Msc Personel akademik
2 Vasilika  Rraku Dr. Personel akademik
3 Vasil Barka Msc Personel akademik
4 Marina  Kaishi Msc Personel akademik
5 Lindita Kasaj Msc Personel akademik