Rregullore për funksionimin e sistemit informatik në Universitetin e Tiranës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore për funksionimin e sistemit informatik në Universitetin e Tiranës