Rregullore për funksionimin e sistemit informatik në Universitetin e Tiranës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore për funksionimin e sistemit informatik në Universitetin e Tiranës