Administrator – UNIVERSITETI I TIRANËS

Administrator

Z. Skerdi DAFA
Administrator i Universitetit të Tiranës 
 
Adresa: Rektorati, Sheshi “Nënë Tereza” Tiranë, Shqipëri.
Kutia postare: Nr. 183
Telefon: +355 42 2228070
Email: skerdi.dafa@unitir.edu.al