Rregullore “Për diplomimin në ciklin e parë, të dytë dhe të tretë të studimeve “Master Ekzekutiv”, në Universitetin e Tiranës”. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore “Për diplomimin në ciklin e parë, të dytë dhe të tretë të studimeve “Master Ekzekutiv”, në Universitetin e Tiranës”.