Vendime të Senatit Akademik - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendime të Senatit Akademik

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Arkiva 2021, Vendime të Senatit Akademik
Arkiva 2020, Vendime të Senatit Akademik
Arkiva 2019, Vendime të Senatit Akademik
Arkiva 2018, Vendime të Senatit Akademik
Arkiva 2017, Vendime të Senatit Akademik
Arkiva 2016, Vendime të Senatit Akademik