Vendime të Senatit Akademik – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendime të Senatit Akademik

 
 
Arkiva 2019, Vendime të Senatit Akademik
Arkiva 2018, Vendime të Senatit Akademik
Arkiva 2017, Vendime të Senatit Akademik
Arkiva 2016, Vendime të Senatit Akademik