Rektori – UNIVERSITETI I TIRANËS

Rektori

Prof. Dr. Artan HOXHA
Rektor i Universitetit të Tiranës
 
Adresa: Rektorati, Sheshi “Nënë Tereza” Tiranë, Shqipëri.
Kutia postare: Nr. 183
Telefon: +355 42228402

Email: info@unitir.edu.al