Rektori - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rektori

Prof. Dr. Artan HOXHA
Rektor i Universitetit të Tiranës
 
Adresa: Rektorati, Sheshi “Nënë Tereza” Tiranë, Shqipëri.
Kutia postare: Nr. 183
Telefon: +355 42228402