Senati Akademik – UNIVERSITETI I TIRANËS

Senati Akademik

Senati Akademik i Universitetit të Tiranës përbëhet nga:

 

Kryetar i Senatit Akademik  Prof. Dr. Artan HOXHA, Rektor i UT
Jetëshkrim i shkurtër

 

Anëtarët e senatit, përfaqësues të personelit akademik sipas fakulteteve:

 

I. Fakulteti i Drejtësisë

 

 1. Prof. Asoc. Dr. Ilir RUSI
  Jetëshkrim i shkurtër
 2. Prof. Asoc. Dr. Mirela BOGDANI
  Jetëshkrim i shkurtër
 3. Prof. Asoc. Dr. Klodjan SKËNDERAJ
  Jetëshkrim i shkurtër
 4. Prof. Dr. Nada DOLLANI
  Jetëshkrim i shkurtër

 

II. Fakulteti i Ekonomisë

 

 1. Prof. Dr. Dhori KULE
  Jetëshkrim i shkurtër
 2. Prof. Asoc. Dr. Arjan QEFALIA
  Jetëshkrim i shkurtër
 3. Prof. Asoc. Dr. Adriatik KOTORRI
  Jetëshkrim i shkurtër
 4. Prof. Asoc. Dr. Mirdaim AXHAMI
  Jetëshkrim i shkurtër
 5. Prof. Dr. Valentina SINAJ
  Jetëshkrim i shkurtër

 

III. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

 

 1. Prof. Asoc. Dr. Leonard DANGLLI
  Jetëshkrim i shkurtër
 2. Prof. Asoc. Dr. Sofia DELIJORGJI
  Jetëshkrim i shkurtër
 3. Prof. Dr. Saverina PASHO
  Jetëshkrim i shkurtër
 4. Prof. Dr. Viktor RISTANI
  Jetëshkrim i shkurtër

 

IV. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

 

 1. Prof. Dr. Sabri LAÇI
  Jetëshkrim i shkurtër
 2. Prof. Dr. Sezai ROKAJ
  Jetëshkrim i shkurtër
 3. Prof. Dr. Dhurata SHEHRI
  Jetëshkrim i shkurtër
 4. Prof. Dr. Sokol AXHEMI
  Jetëshkrim i shkurtër
 5. Prof. Dr. Valentina DUKA
  Jetëshkrim i shkurtër
 
V. Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 

 1. Prof. Dr. Spiro DRUSHKU
  Jetëshkrim i shkurtër
 2. Prof. Asoc. Dr. Eglantina KALLUÇI
  Jetëshkrim i shkurtër
 3. Prof. Dr. Artur BAXHAKU
  Jetëshkrim i shkurtër
 4. Prof. Asoc. Dr. Endrit XHINA
  Jetëshkrim i shkurtër
 5. Prof. Dr. Anila PAPARISTO
  Jetëshkrim i shkurtër

 

VI. Fakulteti i Shkencave Sociale

 

 1. Prof. Dr. Edmond RAPTI
  Jetëshkrim i shkurtër
 2. Prof. Asoc. Dr. Eliona KULLURI
  Jetëshkrim i shkurtër
 3. Prof. Asoc. Dr. Arjana MUÇAJ
  Jetëshkrim i shkurtër
 4. Prof .Asoc .Dr.Marinela SOTA
  Jetëshkrim i shkurtër
 5. Prof. Asoc. Dr. Rudina RAMA
  Jetëshkrim i shkurtër

 

Anëtarët e Senatit, përfaqësues të studentëve:

 

 1. Yllhan HOXHA
 2. Xhulian GUÇE
 3. Ederjon IBRO
 4. Elion MULGECI 

 

Arkiva: Senati Akademik 2016-2020