Senati Akademik - UNIVERSITETI I TIRANËS

Senati Akademik

Senati është organi kolegjial më i lartë akademik i UT_ës, përgjegjës për përmbushjen e misionit të tij. Senati Akademik kryesohet nga Rektori dhe mblidhet periodikisht.
Anëtarët e Senatit Akademik, përfaqësues të personelit akademik, zgjidhen me shumicë votash nga asambletë e personelit akademik të njësive kryesore përkatëse, përmes një votimi të përgjithshëm. Ata zgjidhen për një mandat katërvjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje, midis anëtarëve të personelit akademik me kohë të plotë, të vetëkandiduar. Anëtarët e Senatit Akademik, përfaqësues të studentëve, zgjidhen nga studentët. Mund të jenë përfaqësues të studentëve vetëm ata shtetas që janë studentë në Universitetin e Tiranës në çastin e zgjedhjes së tyre. Anëtarët e Senatit Akademik zgjidhen në përputhje me Rregulloren e Zgjedhjeve të Universitetit të Tiranës.

Për tu njohur me vendime të Senatit Akademik

 

Senati Akademik i Universitetit të Tiranës përbëhet nga:

 

Kryetar i Senatit Akademik  Prof. Dr. Artan HOXHA, Rektor i UT
Jetëshkrim i shkurtër

 

Anëtarët e senatit, përfaqësues të personelit akademik sipas fakulteteve:

 

I. Fakulteti i Drejtësisë
 1. Prof. Asoc. Dr. Dorina HOXHA
  Jetëshkrim i shkurtër
 2. Prof.Dr. Kestrin KATRO
  Jetëshkrim i shkurtër
 3. Prof. Asoc. Dr. Klodjan SKËNDERAJ
  Jetëshkrim i shkurtër
 4. Prof. Dr. Nada DOLLANI
  Jetëshkrim i shkurtër
 5. Prof. Asoc. Dr. Rezarta DEMNERI
  Jetëshkrim i shkurtër

 

II. Fakulteti i Ekonomisë
 1. Prof. Dr. Dhori KULE
  Jetëshkrim i shkurtër
 2. Prof. Asoc. Dr. Arjan QEFALIA
  Jetëshkrim i shkurtër
 3. Prof. Asoc. Dr. Adriatik KOTORRI
  Jetëshkrim i shkurtër
 4. Prof. Asoc. Dr. Mirdaim AXHAMI
  Jetëshkrim i shkurtër
 5. Prof. Dr. Valentina SINAJ
  Jetëshkrim i shkurtër

 

III. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
 1. Prof. Dr. Esmeralda KROMIDHA
  Jetëshkrim i shkurtër
 2. Prof. Asoc. Dr. Sofia DELIJORGJI
  Jetëshkrim i shkurtër
 3. Prof. Dr. Saverina PASHO
  Jetëshkrim i shkurtër
 4. Prof. Dr. Viktor RISTANI
  Jetëshkrim i shkurtër
 5. Prof. Dr. Brikena KADZADEJ
  Jetëshkrim i shkurtër

 

IV. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
 1. Prof. Dr. Sabri LAÇI
  Jetëshkrim i shkurtër
 2. Prof. Dr. Sezai ROKAJ
  Jetëshkrim i shkurtër
 3. Prof. Dr. Dhurata SHEHRI
  Jetëshkrim i shkurtër
 4. Prof. Dr. Sokol AXHEMI
  Jetëshkrim i shkurtër
 5. Prof. Dr. Valentina DUKA
  Jetëshkrim i shkurtër

 

V. Fakulteti i Shkencave të Natyrës
 1. Prof. Dr. Spiro DRUSHKU
  Jetëshkrim i shkurtër
 2. Prof. Asoc. Dr. Eglantina KALLUÇI
  Jetëshkrim i shkurtër
 3. Prof. Dr. Artur BAXHAKU
  Jetëshkrim i shkurtër
 4. Prof. Asoc. Dr. Endrit XHINA
  Jetëshkrim i shkurtër
 5. Prof. Dr. Anila PAPARISTO
  Jetëshkrim i shkurtër

 

VI. Fakulteti i Shkencave Sociale
 1. Prof. Dr. Edmond RAPTI
  Jetëshkrim i shkurtër
 2. Prof. Asoc. Dr. Eliona KULLURI
  Jetëshkrim i shkurtër
 3. Prof. Asoc. Dr. Arjana MUÇAJ
  Jetëshkrim i shkurtër
 4. Prof .Asoc .Dr.Marinela SOTA
  Jetëshkrim i shkurtër
 5. Prof. Asoc. Dr. Rudina RAMA
  Jetëshkrim i shkurtër

 

Anëtarët e Senatit, përfaqësues të studentëve:
 1. Yllhan HOXHA
 2. Xhulian GUÇE
 3. Ederjon IBRO
 4. Elion MULGECI 

 

Arkiva: Senati Akademik 2016-2020