Rregullore, "Për monitorimin, regjistrimin dhe administrimin e të dhënave të sistemit të kamerave të instaluara në Rektoratin e Universitetit të Tiranës" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore, “Për monitorimin, regjistrimin dhe administrimin e të dhënave të sistemit të kamerave të instaluara në Rektoratin e Universitetit të Tiranës”