ALBMAP - UNIVERSITETI I TIRANËS

ALBMAP

Projekte që zbatohen në Universitetin e Tiranës në kuadër të programit ALBMAP

 

Science-to- Field: Optimal production of medicinal and aromaticplants (MAPs) in Albania- ALBMAP(Kliko këtu për më shumë)