Rregullore e komisionit të mbarëvajtjes së veprimtarisë dhe marrëdhënieve me studentët - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore e komisionit të mbarëvajtjes së veprimtarisë dhe marrëdhënieve me studentët