Rregullore e komisionit të mbarëvajtjes së veprimtarisë dhe marrëdhënieve me studentët – UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore e komisionit të mbarëvajtjes së veprimtarisë dhe marrëdhënieve me studentët