Biblioteka Online

 

Biblioteka Online

 

  1. U-library ofrohet nga Projekti për “Krijimin e Qendrës Ndëruniversitare të Shërbimeve dhe Rrjetit telematik universitar”.
Për t’u njohur me manualin e përdorimit (Klikoni këtu) 
Për të aksesuar Bibliotekën Online (Kliko këtu)   .

 

      2. COBISS+ u mundëson bibliotekave dhe përdoruesve qasje online në këto baza të të dhënave:
  • bazën e përbashkët bibliografike të të dhënave/katalogun COBIB – katalogu i përbashkët i bibliotekave
  • bazat lokale të të dhënave – katalogët e bibliotekave në sistemin COBISS
  • bazat e tjera të të dhënave në sistemin COBISS – bazat e specializuara të të dhënave, të cilat janë pjesë e sistemit COBISS
  • burimet e tjera të informacionit – bazat e specializuara të huaja dhe vendore

COBISS+ është krijuar për të gjithë përdoruesit: kërkuesit shkencorë, nxënësit, studentët, prindërit, profesorët, pensionistët. Për të gjithë ata, që kërkojnë informacione dhe materiale (edhe ato elektronike), të cilat janë në dispozicion në bibliotekat e Shqipërisë.

Për të aksesuar COBISS+ (Kliko këtu