Biblioteka Online - UNIVERSITETI I TIRANËS

Biblioteka Online

 
Bibliotekat Online 
 

Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) ka finalizuar marrëveshjen për abonimin në bibliotekën digjitale JSTOR. 

Biblioteka digjitale JSTOR ofron më shumë se 12 milion artikuj të revistave akademike, 85.000 libra dhe 2 milion dokumenta në 75 disiplina. Kjo bibliotekë digjitale u krijua për të ndihmuar bibliotekat dhe botuesit akademikë të konvertojnë punimet e shtypura në format digjital, të cilat do të ruhen për brezat e ardhshëm. 

Falë marrëveshjes së finalizuar, biblioteka digjitale JSTOR do t’i japë mundësinë stafit akademik dhe studentëve të hulumtojnë në shumë fusha studimore si ajo e biznesit, teknologjisë, ekologjisë, botanikës, shkencave natyrore dhe atyre sociale, drejtësisë, historisë, trashëgimisë kultuorore, gjuhëve të huaja etj. 

Për më shumë informacion klikoni në adresën: https://www.jstor.org/???????f

Për të  hyrë në JSTOR nga jashtë rrjetit të UT duhet të:

1. Instaloni Mozilla Firefox

2. Hapni me Mozilla Firefox adresën – https://unitiredu.sharepoint.com/sites/BibliotekaOnline,

 3. Hyni në llogarinë tuaj Office 365 të krijuar nga UT

4.Klikoni linkun e JSTOR – https://www.jstor.org/

???????

U-library ofrohet nga Projekti për “Krijimin e Qendrës Ndëruniversitare të Shërbimeve dhe Rrjetit telematik universitar”.
Për t’u njohur me manualin e përdorimit (Klikoni këtu)
Për të aksesuar Bibliotekën Online (Kliko këtu)   .

 

COBISS+ u mundëson bibliotekave dhe përdoruesve qasje online në këto baza të të dhënave:
  • bazën e përbashkët bibliografike të të dhënave/katalogun COBIB – katalogu i përbashkët i bibliotekave
  • bazat lokale të të dhënave – katalogët e bibliotekave në sistemin COBISS
  • bazat e tjera të të dhënave në sistemin COBISS – bazat e specializuara të të dhënave, të cilat janë pjesë e sistemit COBISS
  • burimet e tjera të informacionit – bazat e specializuara të huaja dhe vendore

COBISS+ është krijuar për të gjithë përdoruesit: kërkuesit shkencorë, nxënësit, studentët, prindërit, profesorët, pensionistët. Për të gjithë ata, që kërkojnë informacione dhe materiale (edhe ato elektronike), të cilat janë në dispozicion në bibliotekat e Shqipërisë.

Për të aksesuar COBISS+ (Kliko këtu)  

 

 .