Conference in Europe - UNIVERSITETI I TIRANËS

Conference in Europe

 

 

 

“Conference in Europe” është platforma elektronike, në të cilën publikohen aktivitete akademike si konferencat akademike dhe evente të ndryshme nga vendet e Europës. Platforma jep mundësinë e klasifikimit për kërkimin e eventeve akademikë në bazë të shteteve, qyteteve si dhe fushave të studimit (Drejtësi, Shkenca Sociale, Studime Rajonale, Biznes, Matematikë, Inxhinieri, Mësimdhënie, etj). 

Kjo platformë synon t’i ofrojë të gjithë studentëve, pedagogëve dhe kërkuesve shkencorë të kenë informacion të saktë dhe të përditësuar për të gjitha konferencat e ardhshme të planifikuara, sipas fushës së tyre të interesit. Regjistrimi në këtë platformë jep mundësinë pa kosto financiare, nëpërmjet e-mailit, të merret njoftim për konferencën e interesuar. 

Për të aksesuar platformën klikoni mbi link: https://conferenceineurope.net/