Thirrjet e hapura për stafin e UT - UNIVERSITETI I TIRANËS

Thirrjet e hapura për stafin e UT

 

 

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 24 Maj 2024, ora 16:00 (German time).)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 17 maj 2024, ora 16:00 (German time).)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, për pjesëmarrje në aktivitetin “International Staff Week”, në datat 1-5 Korrik 2024, me temë “To Bee Eco in the Post-industrial Environment”.(Afati për aplikim:  15 Maj 2024)

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin Aksaray në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 13 – 17 Maj 2024.(Afati për aplikim02 Maj 2024)

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës, në programin Erasmus +, në Universitetin e Shkencave të Jetës në Lublin, Poloni, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 15 Maj 2024)

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 29 Prill 2024)

Hapet thirrja për aplikime për personelin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Aveiro (Konsorciumi AMIGO), në Portugali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 02 Maj 2024)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Mesinës, Itali, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 21 Maj 2024)

Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti në Universitetin St. Cyril and St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie / trajnim, në semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 10 Prill 2024.)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Triestes në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 05 Prill 2024)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Eberswalde, Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 20 Mars 2024)

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Kütahya Dumlup?nar, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Training Week” që ata do të organizojnë në datat 06 – 10 Maj 2024. (Afati për aplikim: 18 Mars 2024)

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës, në programin Erasmus +, në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 22 Shkurt 2024)

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Week” që ata do të organizojnë në datat 20 – 24 Maj 2024.(Afati për aplikim: 29 janar12 Shkurt 2024)

Hapet thirrja për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në programin Erasmus +, në Universitetin e Anadollit, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 15 Janar 2024)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburgut, në Austri, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 31 Janar 2024)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Periudha: 13 maj 2024 – 12 korrik 2024)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Periudha: 02 prill 2024 – 31 maj 2024)

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të programit Erasmus + KA 171, në Universitetin e Dubrovnikut, Kroaci, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 12 Janar 2024)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 19 dhjetor 2023, ora 11:00 (German time))

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës, në programin Erasmus +, në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 15 Dhjetor 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Santiago de Compostela, në Spanjë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 24 Nëntor 2023)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për personelin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Dunarea De Jos Galati, Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 23 Nëntor 2023.)

Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Almerias, Spanjë, për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës.(Afati i aplikimeve: 09 Janar 2024)

 Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. Afati për aplikim: 06 Nëntor 2023

Hapet thirrja për trajnim për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 07 Nëntor 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bergamos, Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 31 Tetor 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, Hungari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 01 Nëntor 2023)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Sienës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 25 Tetor 2023)

Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Mariborit, Slloveni, për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës.

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 01 Nëntor 2023)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, në Greqi, për vitin akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 04 Tetor 2023)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 01 Nëntor 2023)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit, Gjermani, në semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. (Afati për aplikim: 02 Tetor 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të programit Erasmus +, në Universitetin e Valladolid, Spanjë. (Afati për aplikim: 29 Shtator 2023 ora 11:00 (spanish time).

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 14 Shtator 2023, ora 11:00 (German time).)

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024 (Afati për aplikim: 27 Shtator 2023)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Democritius të Thrakës, Greqi.(Afati për aplikim: 06 Shtator 2023)

Hapet thirrja për aplikim kuadër programit Erasmus + Universitetin e Grazit, Austri, për Javën Ndërkombëtare (International Staff Week), organizuar datat 27 Nëntor 01 Dhjetor 2023. (Afati për aplikim: 01 Shtator 2023)

Hapet thirrja për bursa mobiliteti për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Tuscia, Itali. (Afati për aplikim:  7 Qershor 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në L’École des Mines d’Alès, në Francë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 19 Maj 2023)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Petroleum-Gas University në Ploiesti, Rumani, për trajnim në semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 24 Maj 2023.)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Mesinës, Itali, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024(Afati për aplikim: 30 Maj 2023)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik Yildiz, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 19 Maj 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Middle East Technical University (METU), në Ankara, Turqi, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare.

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Petroleum-Gas University në Ploiesti, Rumani, për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare në periudhën qershor – korrik 2023.(Afati për aplikim: 19 Prill 2023, ora 12:00.)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Dunarea De Jos Galati, Rumani, për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare në periudhën qershor – korrik 2023.(Afati për aplikim: 20 Prill 2023, ora 10:00)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në L’École des Mines d’Alès, në Francë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 19 Prill 2023)

Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Mariborit, Slloveni, për Javën Ndërkombëtare (International Staff Week), organizuar në datat 05 – 09 Qershor 2023.(Afati për aplikim: 17 Prill 2023)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Nantes, Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023, në datat 5 – 9 qershor 2023. (Afati për aplikim: 10 Prill 2023) . 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus+ për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Democritius të Thrakës, Greqi. (Afati për aplikim: 03 Prill 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Aksaray në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 08 – 12 Maj 2023.(Afati për aplikim: 12 Prill 2023)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Teknologjisë në Bialystok, Poloni, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Week” që ata do të organizojnë në datat 15 – 19 Maj 2023.(Afati për aplikim: 20 Mars 2023)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Konsorciumit UNIADRION, i financuar nga Programi Erasmus +, në Universitetin e Udine, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 17 Mars 2023)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, për semestrin e dytë të akademik 2022-2023.(Afati për aplikim:  16 Mars 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Targu Mures në Rumani, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 15 Mars 2023)

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 29 Mars 2023)

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie në Universitetin e Thessaly, Greqi, në kuadër të Programit Erasmus +.(Afati për aplikim: 02 Mars 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti në Universitetin St. Cyril and St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, në semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 02 Mars 2023, ora 10:00.)

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Genovas, Itali, për stafin akademik me kohë të plotë të UT-së, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 27 Shkurt 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Politeknik Santarem, Portugali.(Afati për aplikim: 27 Shkurt 2023)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit, Gjermani, në semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 16 Shkurt 2023)

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Siauliai State University of Applied Sciences, Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 14 Shkurt 2023)

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Akdeniz, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 23 Shkurt 2023)

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në programin Erasmus + në Universitetin e Pavias, në Itali.(Nga ana e universitetit pritës janë vendosur 3 afate: 10 shkurt 2023, ora 12:00 (mesditë); 31 mars 2023, ora 12:00 (mesditë); 2 maj 2023, ora 12:00 (mesditë).)

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Clermont Auvergne, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Clermont Auvergne, Francë.(Afati për aplikim: 13 Shkurt 2023)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salentos, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 15 Shkurt 2023, ora 14:00)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Targu Mures në Rumani, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 13 Shkurt 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Huelvas në Spanjë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 13 Shkurt 2023, ora 10:00.)

Në kuadër të programit Erasmus+ KA107 hapet thirrja për aplikime për Shkollat Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, për studentët PhD dhe stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës.(Afati për aplikim: 21 Shkurt 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Clermont Auvergne, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Clermont Auvergne, Francë.(Afati për aplikim: 06 Shkurt 2023)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi, për të marrë pjesë në aktivitetin “Staff Teaching Week” që ata do të organizojnë në datat 08 – 12 Maj 2023.(Afati për aplikim: 10 Shkurt 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 20 Janar 2023)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 20 Janar 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Poitiers, Francë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +.(Afati për aplikim: 16 Janar 2023)

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, Hungari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 15 Dhjetor 2022)

Shtyhet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Recep Tayyip Erdo?an, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 24 Nëntor 2022)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit, Gjermani, për pjesëmarrje në Javën Ndërkombëtare të Trajnimit, në datat 5 – 9 Dhjetor 2022.(Afati për aplikim: 21 Nëntor 2022)

Hapet thirrja për për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Westminster në Mbretërinë e Bashkuar, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023, për pjesëmarrje në Javën Ndërkombëtare në datat 6 – 10 Mars 2023.(Afati për aplikim: 16 Nëntor 2022)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 25 Nëntor 2022)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Stefan cel Mare të Suceava, Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 18 Nëntor 2022)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Emden Leer, Gjermani, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Project Week” që ata do të organizojnë në datat 24 – 28 Prill 2023.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2022)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik Yildiz, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2022)

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Recep Tayyip Erdo?an, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 8 Nëntor 2022)

Hapet thirrja për për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 10 Nëntor 2022)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Teknologjisë në Bialystok, Poloni, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Week” që ata do të organizojnë në datat 12 – 16 Dhjetor 2022.(Afati për aplikim: 26 Tetor 2022)

Hapet thirrja për aplikime për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim:  25 Tetor 2022)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 01 Nëntor 2022)

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Week” që ata do të organizojnë në datat 05 – 09 Dhjetor 2022.(Afati për aplikim: 13 Tetor 2022)

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie / trajnim në Universitetin e Janinës, Greqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 12 Tetor 2022)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023, për të marrë pjesë në “International Teaching Week” në datat 21-25 Nëntor 2022(Afati për aplikim: 12 Tetor 2022)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik Yildiz, Turqi.(Afati për aplikim: 08 Shtator 2022.)

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi, për të marrë pjesë në aktivitetin “Staff Week” që ata do të organizojnë në datat 10 – 14 Tetor 2022.(Afati për aplikim: 14 Shtator 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Aksaray në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 17 – 21 Tetor 2022.(Afati për aplikim: 16 Shtator 2022)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Saint Louis në Bruksel, Belgjikë, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 19 Shtator 2022)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Democritius të Thrakës, Greqi.(Afati për aplikim: 02 Shtator 2022)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut.(Afati për aplikim: 31 Gusht 2022.)

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Siauliai State University of Applied Sciences, Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 23 Qershor 2022)

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 23 Qershor 2022)

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim në Universitetin e Democritus të Trakës, Greqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 23 Qershor 2022)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Dunarea De Jos Galati, Rumani, për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare në datat 19 – 23 shtator 2022.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Saarlandit në Gjermani, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 11-15 Korrik 2022.(Afati për aplikim: 07 Qershor 2022)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Catanias, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 06 Qershor 2022, ora 11:00)

Hapet thirrja për bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli për mobilitete në kuadër të programit Erasmus për stafin akademik me kohë të plotë të UT për trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 07 Qershor 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Bolonjës në Itali, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Training Week – Erasmus+ Consortium – Uniadrion Italy”, që do të organizohet në datat 27 Qershor – 01 Korrik 2022.(Afati për aplikim: 5 Qershor 2022, ora 13:00)

Hapet thirrja për bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli për mobilitete në kuadër të programit Erasmus për stafin akademik me kohë të plotë të UT për mësimdhënie, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 07 Qershor 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 nëUniversitetin e Ankarasë në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Fakultetit të Ekonomisë, Fakultetit të Drejtësisë dhe Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës për trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022 (Afati për aplikim: 31 Maj 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Huelvas në Spanjë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie dhetrajnim për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 19 Prill 2022)

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 3 Maj 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin akademik me kohë të plotë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 16-20 Maj 2022.(Afati për aplikim: 28 Prill 2022)

Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Mariborit, Slloveni, për Javën Ndërkombëtare (International Staff Week), organizuar në datat 27 Qershor – 01 Korrik 2022.(Afati për aplikim: 06 Maj 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti në Universitetin St. Cyril and St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, në semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 29 Prill 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Mesinës, Itali, për stafin akademik / ndihmës akademik me karakter administrativ/administrativ me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 11 Prill 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Institutin Universitar të Lisbonës, Portugali, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022. (Afati për aplikim: 13 Prill 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali për semetrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 11 Mars 2022)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Perugias, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022. (Afati për aplikim: 09 Mars 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë(Afati për aplikim: 11 Mars 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Šiauliai State University of Applied Sciences, Lituani, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare që ky universitet do të organizojë.(Afati për aplikim: 23 Shkurt 2022)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Targu Mures në Rumani, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie / trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Shkurt 2022)

Hapet thirrja për bursa për personelin akademik dhe ndihmës akademik /administrativ me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Almeria, Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 11 Shkurt 2022)

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë për trajnim në Universitetin e Janinës, Greqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Shkurt 2022)

Shtyhet thirrja për aplikime për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 11 Shkurt 2022)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 02 Shkurt 2022)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bordeaux, Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 24 Janar 2022)

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 21 Janar 2022)

Hapet thirrja për bursa për stafi akademik në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 14 Janar 2022)

Hapet thirrja për bursa për personelin akademik, ndihmës akademik me karakter administrativ dhe administrativ me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Nova de Lisboa, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 28 Janar 2022)

Hapet thirrja për bursa për stafi akademik në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 14 Janar 2022)

Hapet thirrja për aplikime për trajnim online në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Clermont Auvergne, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Clermont Auvergne, Francë.(Afati për aplikim: 24 Nëntor 2021)

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 03 Dhjetor 2021)

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum) për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 nëntor 2021)

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum) për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 31 tetor 2021.)

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim në Universitetin e Genovas, Itali, në kuadër të Programit Erasmus + (Afati për aplikim: 20 Tetor 2021)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Comenius në Bratislavë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie dhe trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin “Dunarea de Jos” në Galati, Rumani, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në College of Social and Media Culture, në Poloni, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për vitin akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Tetor 2021)

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’ Foscari në Venecia, Itali, për vitin akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 01 Tetor 2021)

Virtual International Week

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për vitin akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 01 Tetor 2021)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Complutense të Madridit, në Spanjë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, për vitin akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 24 Shtator 2021)

Hapet thirrja për bursa mobiliteti për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Tuscia, Itali.(Afati për aplikim: 23 Korrik 2021)

Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Kodolanyi Janos në Hungari,  për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për semestrin e dytë të vitit akademik 2020 – 2021.(Afati për aplikim: 21 Qershor 2021)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Comenius në Bratislavë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie dhe trajnim për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 03 Qershor 2021).

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Huelvas në Spanjë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie dhe trajnim për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 25 Maj 2021).

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Perëndimor të Timisoarës në Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021(Afati për aplikim:8 Prill 2021)

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke, për vitin akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Mars 2021)

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021. (Afati për aplikim: 25 Janar 2021)

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie dhetrajnim për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021(Afati për aplikim: 29 Janar 2021).

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Charles, Republika Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim :21 Janar 2021)

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Autonom të Madridit, Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 22 janar 2021)

 

Arkiva 2020, “Thirrje të hapura për stafin e UT-së”;