Thirrjet e hapura për studentët e UT - UNIVERSITETI I TIRANËS

Thirrjet e hapura për studentët e UT

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Kalisz, në Poloni, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikime: 14 Qershor 2024)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikime: 27 Maj 2024)
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim16 Maj 2024)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Kauno Kolegija Higher Education Institution, Lituani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 21 Maj 2024)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 27 Maj 2024)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Triestes, Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikime: 24 Maj 2024)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për vitin akademik 2024 – 2025.(Afati për aplikim: 14 Maj 2024)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Emden Leer, Gjermani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikime: 20 Maj 2024)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2024 – 2025.(Afati për aplikim: 13 Maj 2024)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Begamos, Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 21 Maj 2024)
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 21 Maj 2024)
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, në Slloveni, për vitin akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 10 Maj 2024)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bergamos, Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 21 Maj 2024)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për vitin akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 17 Maj 2024, ora 23:59 (Spanish Time).
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim6 Maj 2024)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Vilnius, në Lituani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 03 Maj 2024)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët PhD të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025. (Afati për aplikim: 02 Maj 2024 ora 23:59 (Spanish Time)
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 25 Prill 2024)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 24 Prill 2024)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin MIND 23, Portulagi (Universiteti i Portos, Universiteti Aveiro, Universiteti Minho dhe Universiteti Trásos-Montes e Alto Douro), për vitin akademik 2024-2025.Afati për aplikim: 15 Prill 2024 ora 23:59 (CET)  I gjithë procesi i aplikimit kryhet online.
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin St. Cyril and St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikime: 10 Prill 2024)
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 03 Prill 2024.)
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Santiago de Compostela, në Spanjë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 27 Mars 2024)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Chemnitz të Teknologjisë, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 25 Mars 2024)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin e Studimeve Politike në Paris (Sciences Po), Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2024 – 2025.(Afati për aplikim: 21 Mars 2024)
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Malagas, në Spanjë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 11 Mars 2024)
Në kuadër të programit Erasmus+ KA107 hapet thirrja për aplikime për Shkollat Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, për studentët PhD dhe stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës.(Afati për aplikim: 22 Mars 2024)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Emden Leer, Gjermani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikime: 09 Prill 2024)
Shtyhet thirrja për aplikim për bursa studimi në Institutin e Administrimit të ndërmarrjeve, në Universitetin e Poitiers, Francë.(Afati i aplikimit: 01 mars 2024.)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Haliç, në Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikim: 20 Mars 2024)
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Bergen, Norvegji, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 23 Shkurt 2024)
Hapet thirrja për aplikime për studentët PhD në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 23 Shkurt 2024.)
Hapet thirrja për aplikim për bursa studimi në Institutin e Administrimit të ndërmarrjeve, në Universitetin e Poitiers, Francë.(Afati i aplikimit: 15 shkurt 2024.)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kalisz, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 05 Shkurt 2024)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 08 Janar 2024)
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 10 Janar 2024)
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës, në Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 22 Dhjetor 2023)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Jan Kochanowski  në Kielce, Poloni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 11 Dhjetor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sakarya të Shkencave të Aplikuara, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 15 Dhjetor 2023.)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 19 Dhjetor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Konsorciumit UNIADRION, i financuar nga Programi Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 22 Dhjetor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Cordobas, Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 08 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikime: 11 Dhjetor 2023)
Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2023)
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Emden Leer, Gjermani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikime: 25 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët PhD në Universitetin e Poitiers, në Francë, në kuadër të programit Erasmus +, për vitin akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës, në Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Politeknik të Santarem, në Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për aplikim për bursa studimi në Institutin e Administrimit të ndërmarrjeve, në Universitetin e Poitiers, Francë.(Afati për aplikim: 20 Nentor 2023)
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 23 Tetor 2023)
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. (Afati për aplikim: 16 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, në Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024. Afati për aplikim: 01 Nëntor – 19 Nëntor 2023, ora 23:59 (turkish time)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. (Afati për aplikim: 20 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024 (Afati për aplikim: 15 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. Afati për aplikim: 06 Nëntor 2023.
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Grazit në Austri për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. Afati për aplikim: 03 Nëntor 2023
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, në Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024.  Afati për aplikim 01 Nëntor – 19 Nëntor 2023, ora 23:59 (turkish time)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. (Afati për aplikim: 20 Nëntor 2023).
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çek të Shkencave të Jetës, në Republikën Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 31 Tetor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Begamos, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 09 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim07 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Vjenës, në Austri, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim30 Tetor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Sienës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 25 Tetor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 06 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Malagas, në Spanjë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 25 Tetor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 06 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 02 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Emden Leer, Gjermani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikime: 18 Tetor 2023)
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Charles, në Çeki, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 28 Shtator 2023.)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburgut, në Austri, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 18 Tetor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikime: 13 Tetor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 01 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çek të Shkencave të Jetës, në Republikën Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 12 Tetor 2023)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024 (Afati për aplikim: 21 Shtator 2023)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, Greqi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024 (Afati për aplikim: 04 Tetor 2023)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 24 Nëntor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 27 Shtator 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Democritius të Thrakës, Greqi.(Afati për aplikim: 06 Shtator 2023)
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 29 Shtator 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çek të Shkencave të Jetës, në Republikën Çeke, për semestrin e parë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 14 Shtator 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin e Studimeve Politike në Paris (Sciences Po), Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024. (Afati për aplikim: 26 Shtator 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, në Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 13 Qershor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 12 Qershor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët PhD në Universitetin e Poitiers, në Francë, në kuadër të programit Erasmus +, për vitin akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: ­­­05 Qershor 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2023)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Manisa Celal Bayar, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 02 Qershor 2023)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 30 Maj 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 19 Maj 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 14 Maj 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024 (Afati për aplikim: 25 Maj 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët PhD në Universitetin e Poitiers, në Francë, në kuadër të programit Erasmus +, për vitin akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: ­­­9 Maj 2023)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për vitin akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 09 Maj 2023)
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, në Slloveni, për vitin akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 04 Maj 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Complutense të Madridit, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 10 Maj 2023.)
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 03 Maj 2023)
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Masaryk, Republika Çeke, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 24 Prill 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Akdeniz, në Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 21 Prill 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim28 Prill 2023)
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Chemnitz të Teknologjisë, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 13 Prill 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 17 Prill 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikime: 11 Prill 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Chemnitz të Teknologjisë, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 27 Mars 2023)
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Haliç, në Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 30 Mars 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët PhD në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 28 Mars 2023.)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 03 Maj 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Urbinos, Itali, në kuadër të Konsorciumit UNIADRION, i financuar nga Programi Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 13 Mars 2023)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të programit Erasmus +, në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 29 Mars 2023.)
Hapet thirrja për aplikime për studentët PhD në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 02 Mars 2023.)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 02 Mars 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Thessaly, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 27 Shkurt 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salentos, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 20 Shkurt 2023, ora 14:00.)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Jan Kochanowski  në Kielce, Poloni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 22 Shkurt 2023)
Thirrje për aplikim për bursa studimi në FRANCË
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Haliç, në Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 16 Mars 2023)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Evora (Konsorciumi AMIGO), në Portugali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 28 Shkurt 2023)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Akdeniz, në Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 27 Janar 2023)
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët në Šiauliai State University of Applied Sciences, në Lituani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023 (Afati për aplikim: 19 Janar 2023, ora 13:00)
Shtyhet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 16 Janar 2023)
Thirrje për aplikim për bursa studimi në FRANCË për studentët e Fakultetit të Ekonomisë(Afati për aplikim: 15 janar 2023)
Shtyhet thirja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Janinës, Greqi, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023(Afati për aplikim: 23 Dhjetor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 20 Dhjetor 2022)
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 13 Dhjetor 2022)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikime: 12 Dhjetor 2022)
Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin “Dunarea de Jos” në Galati, Rumani, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 07 Dhjetor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 01 Dhjetor 2022)
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Masaryk, Republika Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2022)
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 17 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 14 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 25 Nëntor 2022)
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 14 Nëntor 2022)
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët në Šiauliai State University of Applied Sciences, në Lituani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 16 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Saint Louis në Bruksel, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 14 Nëntor 2022, ora 10:00.)
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Complutense të Madridit, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 10 Nëntor 2022, ora 10:00.)
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 14 Nëntor 2022)
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikime: 14 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Hacettepe, në Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 23 Nëntor 2022)
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Complutense të Madridit, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 4 Nëntor 2022, ora 10:00.)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2022.(Afati për aplikim: 11 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për studentët në L’École des Mines d’Alès, në Francë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 4 Nëntor 2022 për studentët Master dhe 18 Nëntor për studentët Ph.D)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik Yildiz, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Huelva, Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 23 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Complutense të Madridit, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 31 Tetor 2022, ora 10:00.)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin “Dunarea de Jos” në Galati, Rumani, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, në Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023(Afati për aplikim: 18 Tetor 2022)
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për studentët e Universitetit të Tiranës, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 19 Tetor 2022.)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin e Studimeve Politike në Paris (Sciences Po), Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 13 Tetor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburgut, në Austri, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 10 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023(Afati për aplikim: 10 Tetor 2022)
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 21 Tetor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 25 Tetor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 11 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Šiauliai State University of Applied Sciences, në Lituani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 04 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikime: 01 Nëntor 2022)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023(Afati për aplikim: 11 Tetor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 28 Tetor 2022.)
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 30 Shtator 2022)
Hapet thirja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Janinës, Greqi, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 26 Tetor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Stefan cel Mare of Suceava, Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 19 Tetor 2022)
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Grazit në Austri për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 26 Shtator 2022)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Westminster në Mbretërinë e Bashkuar për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 03 Tetor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 03 Tetor 2022)
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 28 Shtator 2022)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Urbinos, Itali, në kuadër të Projketit COMMO VI i koordinuar nga UNIMED dhe i financuar nga Programi Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023. (Afati për aplikim: 6 Shtator 2022)
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 23 Gusht 2022)
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Perugias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 29 Korrik 2022)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 17 Korrik 2022)
 
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, në Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 4 Korrik 2022)
 
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 14 Qershor 2022)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 8 Qershor 2022)

 

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 27 Maj 2022)
 
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2022)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 02 Qershor 2022)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburgut, në Austri, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 6 Qershor 2022)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në L’École des Mines d’Alès, në Francë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 30 Maj 2022)
 
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Evora, në Portugali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 31 Maj 2022)
 
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 03 Maj 2022)
 
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 29 Prill 2022)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Clermont Auvergne, në Francë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 29 Prill 2022)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 29 Prill 2022.)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.
 
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Westminster në Mbretërinë e Bashkuar për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 30 Mars 2022)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg, për semestrin e parë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 01 Prill 2022)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023(Afati për aplikim: 30 Mars 2022)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg, për semestrin e parë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 01 Prill 2022)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Catanias, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Mars 2022)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Perugias, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Mars 2022)

 

Hapet thirrja për studentët e Universitetit të Tiranës, për bursa studimi në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 16 Mars 2022)

 

Hapet thirja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Janinës, Greqi, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 14 Shkurt 2022)

 

Hapet thirrja për bursa për praktikë për studentët në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Shkurt 2022)
 
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 02 Shkurt 2022)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Middle East Technical University (METU), në Ankara, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 04 Shkurt 2022)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Cankiri Karatekin, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 02 Shkurt 2022.)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Siauliai State College, në Lituani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 02 Shkurt 2022.)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 01 Shkurt 2022)

 

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 21 Janar 2022)

 

Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 .(Afati për aplikim: 24 Dhjetor 2021)

 

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 21 Dhjetor 2021)

 

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aksaray, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 23 Dhjetor 2021)

 

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 28 Dhjetor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

 

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salentos, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 20 Dhjetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Tuscia, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 23 Dhjetor 2021)

 

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 06 Dhjetor 2021)

 

Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 10 Dhjetor 2021)

 

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Comenius në Bratislavë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie dhe trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Dhjetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik Yildiz, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 9 Dhjetor 2021)

 

Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikime: 06 Dhjetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.
 
Hapet thirrja e dytë për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Paris Nanterre, në Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 01 Dhjetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 02 Dhjetor 2021)

 

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Perugias, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aksaray, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Dhjetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aksaray, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Dhjetor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikime: 15 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 03 Dhjetor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 18 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli për studentët e UT-së për studime, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Paris Nanterre, në Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Nëntor 2021)
 
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021 ora 11 a.m (Spanish Time).)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 12 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum), për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 31 tetor 2021.)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin e Studimeve Politike në Paris (Sciences Po), Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 28 Tetor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Mesinës, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë në Varna, Bullgari për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 12 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 05 Nëntor 2021.)

 

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburgut, në Austri, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 1 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Tetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021)
 
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Tetor 2021)
 
Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 22 Tetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius në Bratisllavë për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)
 
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)
 
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin “Dunarea de Jos” në Galati, Rumani, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)
 
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin “Dunarea de Jos” në Galati, Rumani, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 30 Shtator 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në College of Social and Media Culture, në Poloni, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Tetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 11 Tetor 2021)

 

Virtual International Week
 
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 01 Tetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 24 Shtator 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 24 Shtator 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Complutense të Madridit, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 24 Shtator 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 30 Shtator 2021.)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 20 Shtator 2021 ora 11 a.m (Spanish Time).

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Tuscia, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 23 Korrik 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Leiden, Holandë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 03 Shtator 2021)

 

Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë në Varna, Bullgari për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 24 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 28 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin St. Cyril and St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për trajnim online në Universitetin e Mariborit, Slloveni, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës.(Kohëzgjatja: Datat 14 – 18 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Targu Mures në Rumani, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin e Ekonomisë në Varna, Bullgari, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për semestrin e dytë të vitit akademik 2020 – 2021.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)
 
Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Middle East Technical University (METU), në Ankara, Turqi, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022. (Afati për aplikim: 25 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburgut, në Austri, në kuadër të programit Erasmus +, për vitin akademik 2021-2022. (Afati për aplikim: 05 Korrik 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022  (Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 03 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022. (Afati për aplikim: 25 Maj 2021.)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Huelva, Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Maj 2021)

 

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 15 Maj 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 17 Maj 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Piraeus në Greqi për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 17 Maj 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Westminster në Mbretërinë e Bashkuar për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 30 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 20 Maj 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’ Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 26 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius në Bratisllavë për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 04 Maj 2021)

 

Universiteti i Tiranës ju informon se Universiteti i Tuscias në Itali ka hapur thirrjen për aplikime për bursa për studentët ndërkombëtarë, për nivelin Master.(Afati për aplikim: 31 Maj 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Clermont Auvergne, në Francë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 30 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 20 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Cankiri Karatekin, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 31 Maj 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022. (Afati për aplikim: 15 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Saint Louis në Bruksel, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 16 Prill 2021 ora 11 a.m Spanish Time)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 30 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Leiden, Holandë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 14 Mars 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 15 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 16 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor të Timisoarës, në Rumani (Afati për aplikim: 8 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Kolegjin Universitetar NLA, në Norvegji, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 22 Mars 2021 )

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 15 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Masaryk, Republika Çeke, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 26 Mars 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 30 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Paris Nanterre, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 29 Mars 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022(Afati për aplikim: 29 Mars 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 01 Mars 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Pisa, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.(Afati për aplikim:10 Shkurt 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët Ph.D. në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.(Afati për aplikim: 29 Janar 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 28 janar 2021) 

 

Shtyhet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë në Varna, Bullgari për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.(Afati për aplikim: 22 Janar 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.(Afati për aplikim:08 Janar 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Charles, në Çeki, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 21 Janar 2021)

 

Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 ( Afati për aplikim: 13 Janar 2021)

 

Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim:13 Janar 2021)

 

Arkiva: Thirrje të hapura për studentët