Thirrjet e hapura për studentët e UT - UNIVERSITETI I TIRANËS

Thirrjet e hapura për studentët e UT

 
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.
 
Hapet thirrja e dytë për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Paris Nanterre, në Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 01 Dhjetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 02 Dhjetor 2021)

 

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Perugias, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aksaray, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Dhjetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aksaray, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Dhjetor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikime: 15 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 03 Dhjetor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 18 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli për studentët e UT-së për studime, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Paris Nanterre, në Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Nëntor 2021)
 
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021 ora 11 a.m (Spanish Time).)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 12 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum), për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 31 tetor 2021.)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin e Studimeve Politike në Paris (Sciences Po), Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 28 Tetor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Mesinës, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë në Varna, Bullgari për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 12 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 05 Nëntor 2021.)

 

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 03 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburgut, në Austri, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 1 Nëntor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Tetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021)
 
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Tetor 2021)
 
Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 22 Tetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius në Bratisllavë për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)
 
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)
 
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin “Dunarea de Jos” në Galati, Rumani, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)
 
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin “Dunarea de Jos” në Galati, Rumani, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 29 Tetor 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 30 Shtator 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në College of Social and Media Culture, në Poloni, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 15 Tetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 11 Tetor 2021)

 

Virtual International Week
 
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 01 Tetor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 24 Shtator 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 24 Shtator 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Complutense të Madridit, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 24 Shtator 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 30 Shtator 2021.)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 20 Shtator 2021 ora 11 a.m (Spanish Time).

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Tuscia, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 23 Korrik 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Leiden, Holandë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 03 Shtator 2021)

 

Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë në Varna, Bullgari për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 24 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 28 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin St. Cyril and St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për trajnim online në Universitetin e Mariborit, Slloveni, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës.(Kohëzgjatja: Datat 14 – 18 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Targu Mures në Rumani, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin e Ekonomisë në Varna, Bullgari, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për semestrin e dytë të vitit akademik 2020 – 2021.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)
 
Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Middle East Technical University (METU), në Ankara, Turqi, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022. (Afati për aplikim: 25 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburgut, në Austri, në kuadër të programit Erasmus +, për vitin akademik 2021-2022. (Afati për aplikim: 05 Korrik 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022  (Afati për aplikim: 15 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 (Afati për aplikim: 03 Qershor 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022. (Afati për aplikim: 25 Maj 2021.)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Huelva, Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 25 Maj 2021)

 

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 15 Maj 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 17 Maj 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Piraeus në Greqi për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 17 Maj 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Westminster në Mbretërinë e Bashkuar për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 30 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 20 Maj 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’ Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 26 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius në Bratisllavë për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 04 Maj 2021)

 

Universiteti i Tiranës ju informon se Universiteti i Tuscias në Itali ka hapur thirrjen për aplikime për bursa për studentët ndërkombëtarë, për nivelin Master.(Afati për aplikim: 31 Maj 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Clermont Auvergne, në Francë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 30 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 20 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Cankiri Karatekin, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 31 Maj 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022. (Afati për aplikim: 15 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Saint Louis në Bruksel, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 22 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 16 Prill 2021 ora 11 a.m Spanish Time)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 30 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Leiden, Holandë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 14 Mars 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 15 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 16 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor të Timisoarës, në Rumani (Afati për aplikim: 8 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Kolegjin Universitetar NLA, në Norvegji, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 22 Mars 2021 )

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 15 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Masaryk, Republika Çeke, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 26 Mars 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022(Afati për aplikim: 30 Prill 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Paris Nanterre, në Francë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022.(Afati për aplikim: 29 Mars 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 – 2022(Afati për aplikim: 29 Mars 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.(Afati për aplikim: 01 Mars 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Pisa, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.(Afati për aplikim:10 Shkurt 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët Ph.D. në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.(Afati për aplikim: 29 Janar 2021)

 

Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 28 janar 2021) 

 

Shtyhet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë në Varna, Bullgari për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.(Afati për aplikim: 22 Janar 2021)

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.(Afati për aplikim:08 Janar 2021)

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Charles, në Çeki, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 21 Janar 2021)

 

Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 ( Afati për aplikim: 13 Janar 2021)

 

Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim:13 Janar 2021)

 

Arkiva: Thirrje të hapura për studentët