Strategji të Universitetit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Strategji të Universitetit

Strategji të Universitetit

 

 

 

Të tjera:

Akreditimi Periodik të Institucionit të Arsimit të Lartë “Univerisiteti i Tiranës”  (Kliko këtu)

 

  • Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021-2026, Draft. (Kliko këtu) 
Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021-2026 është hartuar me mbështetjen e UNICEF Shqipëri për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
TOR-ALBA-2019-033