Komisioni i Përhershëm të Kurrikulës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Komisioni i Përhershëm të Kurrikulës

 
Bazuar në lingjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë  në Republikën e Shqipërisë”, neni 38, pika”1″, neni 44 dhe neni  46; në Statutin e Universitetit të Tiranës, nenet 37,38,40,41,42,43 dhe në procesverbalin e datës 7 dhjetor 2020 të Komisionit të Administrimit të Votimit, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, 
VENDOSI
Të zgjedhë anëtarët e Komisionit të Përhershëm të Kurrikulës, në Universitetin e Tiranës, si më poshtë:
Prof. Asoc. Dr. Lindita MËNIKU (Kryetar) Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
Prof. Dr. Artan TREBICKA Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Prof. Asoc. Dr. Aida GJINALI Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Prof. Asoc. Dr. Adriatik DERJAJ Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Prof. Asoc. Dr. Eglantina ZYKA Fakulteti i Ekonomisë
Prof. Asoc. Dr. Daniela KALAJA Fakulteti i Shkencave Sociale
Prof. Dr. Eriona KATRO Fakulteti i Drejtësisë
Prof. Asoc. Dr. Ersida TELITI Fakulteti i Drejtësisë
Prof. Asoc. Dr. Brunilda DACI Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar
Ramiz ALIAJ Student, Fakulteti i Drejtësisë
Erisbiona TUTAJ Student, Fakulteti i Ekonomisë
Dr. Valbona NDREPEPAJ Përfaqësues nga strukturat ndihmësakademike me karakter administrativ në aparatin e Rektoratit 
Marjola XHEBLATI Përfaqësues nga strukturat ndihmësakademike me karakter administrativ në aparatin e Rektoratit 

 

 

 

Arkiva 2020, anëtarët e Komisionit të Përhershëm të Kurrikulës, në Universitetin e Tiranës

Arkiva 2019 Komisioni i Përhershëm të Kurrikulës