Doktoraturat Archives - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Doktoraturat

Analiza e instrumentave të para të aderimit të BE-së(IPA II 2014-2020)”.Studimi i “përqasjes sektoriale” dhe “mbështetjes buxhetore” si faktor për rritjen e efikasitetit dhe përthithjes së financimit të huaj

Josif Gjani–“Analiza e instrumentave të para të aderimit të BE-së(IPA II 2014-2020)”.Studimi i “përqasjes sektoriale” dhe “mbështetjes buxhetore” si faktor për rritjen e efikasitetit dhe […]