Komisioni i Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët – UNIVERSITETI I TIRANËS

Komisioni i Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët

 
Bazuar në lingjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë  në Republikën e Shqipërisë”, neni 38, pika”1″, neni 44 dhe neni  46; në Statutin e Universitetit të Tiranës, nenet 37,38,40,41,42,43 dhe në procesverbalin e datës 7 dhjetor 2020 të Komisionit të Administrimit të Votimit, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, 
VENDOSI
Të zgjedhë anërët e Komisionit të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët, në Universitetin e Tiranës, si më poshtë:
Denis Saatçiu             
Fakulteti i Shkencave të Natyrës (Kryetar)
Iv Rokaj
Fakulteti i Drejtësisë
Zylyftar Bregu           
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Mariola Kapedani    
Fakulteti i Ekonomisë
Laert Jaupaj         
Studentë, Fakulteti i Ekonomisë
Lefter Çipa                  
Studentë, Fakulteti i Drejtësisë
Sara Shameti             
Studentë, Fakulteti i Drejtësisë
Vendim Nr. 43, datë 07.12.2020 “Për zgjedhjen e anëtarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të Këshillit të Etikës në Universitetin e Tiranës”
Vendim Nr. 44, datë 17.12.2020“Për zgjedhjen e kryetarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të kryetarit dhe sekretarit të Këshillit të Etikës të Universitetit të Tiranës “