AKKSHI - UNIVERSITETI I TIRANËS

AKKSHI

 

 

 
 
 
Projekte që zbatohen në Universitetin e Tiranës në kuadër të programit AKKSHI

 

Personaliteti dhe Sjellja Politike, – P&SP (Kliko këtu për më shumë)

Zhvillimi i komunikimeve të marketingut me qëllim përmirësimin e mirëqenies psikologjike të konumatorit në kushte mungese (skarsiteti) (Kliko këtu për më shumë)

 

 
Projekte të Agjencisë Kombëtare e Kërkimit Shkencor të përfunduara nga Universiteti i Tiranës