Njoftime

Datë 18.02.2020
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

 

Datë 18.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
 
Datë 13.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, për vitin akademik 2019-2020 dhe për vitin akademik 2020-2021

 

Datë 12.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin AMIGO (Universiteti i Evora) për vitin akademik 2019-2020
 
Datë 12.02.2020
Vendime të Senatit Akademik datë 10-11.02.2020

 

Datë 07.02.2020
Hapet thirrja për bursa për trajnim për studentët në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani për vitin akademik 2020-2021

 

Datë 07.02.2020
Hapet thirrja për për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani për vitin akademik 2019-2020 dhe për vitin akademik 2020-2021.

 

Datë 07.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
 
Datë 06.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin akademik më kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetein  Masaryk në Republikën Çeke, për vitin akademik 2020-2021

 

Datë 06.02.2020
Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e hënë, datë 10 Shkurt 2020, ora 11:00.
 
Datë 06.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Institutin Politeknik të Portos, Portugali në kuadër të programit Erasmus +, për vitin akademik 2019-2020

 

Datë 03.02.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Bordeaux Montaigne, Francë, për vitin akademik 2019-2020

 

Datë 03.02.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Autonom të Madridit, Spanjë, për vitin akademik 2019-2020.

 

Datë 03.02.2020
Në kuadër të programit Horizont 2020 “Science with and for Society” kërkohet partneritet

 

Datë 29.01.2020
Vendime të Senatit Akademik datë 29.01.2020

 

Datë 29.01.2020
Periudhë zgjedhore për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës

 

Datë 29.01.2020
Hapet thirrja për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Napolit Federico II, Itali.

 

Datë 28.01.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + KA 2, për Projektin K-force për vitin akademik 2019-2020

 

Datë 27.01.2020
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Tuscia, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

 

Datë 27.01.2020
Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e mërkurë, datë 29 Janar 2020, ora 11:00.

 

Datë 22.01.2020
Universiteti i Graz, Austri, organizon “INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL SEGGAU 2020”.

 

Datë 21.01.2020
Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e enjte, datë 23 Janar 2020, ora 11:00.

 

Datë 20.01.2020
Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë për trajnim në Universitetin e Janinës, Greqi në kuadër të Programit Erasmus +.

 

Datë 20.01.2020
Hapet thirrja për bursa për stafin me kohë të plotë për trajnim në Universitetin e Thessaly, Greqi në kuadër të Programit Erasmus +.

 

Datë 20.01.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Šiauliai State College, Lituani për vitin akademik 2019-2020.

 

Datë 29.01.2020
Çmimi E-SCORE (Excellence in Scientific Collections-based Research) dhënë nga CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities).

 

 

Për më shumë Njoftime (Kliko këtu)