Njoftime

Datë 03.04.2020
Kërkohen sugjerime nga stafi dhe studentët e Universitetit të Tiranës referuar aktiviteteve të Qendrës së vizitorëve në Kuvendin e Shqipërisë
 
Datë 27.03.2020
Urdhër nr. 99, datë 26.03.2020 për disa ndryshime në urdhërin nr.8, datë 14.01.2020 “Për procesin zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë” 

 

Datë 20.03.2020
Urdhërat e Rektorit të Universitetit të Tiranës:
 
Datë 14.03.2020
Mesazhi i Rektorit të Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynyr Koni
 
Datë 14.03.2020
Njoftim për ndërprerjen e shërbimit të konfirmimit të dokumentave
 
Datë 11.03.2020
Njoftim mbi masat e marra për parandalimin e përhapjes së COVID-19
 
Datë 10.03.2020
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës, në Universitetin Valladolid, Spanjë
 
Datë 09.03.2020
Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e enjte, datë 12 Mars 2020, ora 09:00
 
Datë 09.03.2020
Vendimi i Rektoratit nr. 1, datë 09.03.2020 “Për ndërprerjen e procesit mësimor në Universitetin e Tiranës”
 
Datë 06.03.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Charles, Republika Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
 
Datë 05.03.2020
Takim i hapur me studentët e UT me pjesëmarrjen e Shkëlqesisë së tij, Z. Jacek Czaputowicz, Ministër i Jashtëm i Republikës së Polonisë, Shkëlqesisë së tij, Z. Edgars Rinkēvičs, Ministrër i Jashtëm i Republikës së Letonisë, Shkëlqesisë së tij, Z. Linas Antanas Linkevičius, Ministër i Jashtëm i Republikës së Lituanisë dhe Z. Märt Volmer, Zv. Ministër i Jashtëm i Republikës së Estonisë.
 
Datë 03.03.2020
Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020
 
Datë 28.02.2020
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Studimeve të Napolit Federico II, Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

 

Datë 24.02.2020
Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin Aydın Adnan Menderes, Turqi.
 
Datë 20.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, Hungari, për vitin akademik 2019-2020 dhe për vitin akademik 2020-2021
 
Datë 20.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021

 

Datë 20.02.2020
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + në semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021
 
Datë 19.02.2020
Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Çukurovës, Turqi

 

Datë 19.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, në Poloni, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

 

Datë 19.02.2020
Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Trakya.
 
Datë 19.02.2020
Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie, për vitin akademik 2020-2021, në universitetin Kocaeli, Turqi.

 

Datë 19.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Camerinos, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

 

Datë 18.02.2020
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

 

Datë 18.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
 
Datë 13.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, për vitin akademik 2019-2020 dhe për vitin akademik 2020-2021

 

Datë 12.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin AMIGO (Universiteti i Evora) për vitin akademik 2019-2020
 
Datë 12.02.2020
Vendime të Senatit Akademik datë 10-11.02.2020

 

Datë 07.02.2020
Hapet thirrja për bursa për trajnim për studentët në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani për vitin akademik 2020-2021

 

Datë 07.02.2020
Hapet thirrja për për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani për vitin akademik 2019-2020 dhe për vitin akademik 2020-2021.

 

Datë 07.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
 
Datë 06.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin akademik më kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetein  Masaryk në Republikën Çeke, për vitin akademik 2020-2021

 

Datë 06.02.2020
Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e hënë, datë 10 Shkurt 2020, ora 11:00.
 
Datë 06.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Institutin Politeknik të Portos, Portugali në kuadër të programit Erasmus +, për vitin akademik 2019-2020

 

Datë 03.02.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Bordeaux Montaigne, Francë, për vitin akademik 2019-2020

 

Datë 03.02.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Autonom të Madridit, Spanjë, për vitin akademik 2019-2020.

 

Datë 03.02.2020
Në kuadër të programit Horizont 2020 “Science with and for Society” kërkohet partneritet

 

Datë 29.01.2020
Vendime të Senatit Akademik datë 29.01.2020

 

Datë 29.01.2020
Periudhë zgjedhore për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës

 

Datë 29.01.2020
Hapet thirrja për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Napolit Federico II, Itali.

 

Datë 28.01.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + KA 2, për Projektin K-force për vitin akademik 2019-2020

 

Datë 27.01.2020
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Tuscia, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

 

Datë 27.01.2020
Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e mërkurë, datë 29 Janar 2020, ora 11:00.

 

Datë 22.01.2020
Universiteti i Graz, Austri, organizon “INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL SEGGAU 2020”.

 

Datë 21.01.2020
Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e enjte, datë 23 Janar 2020, ora 11:00.

 

Datë 20.01.2020
Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë për trajnim në Universitetin e Janinës, Greqi në kuadër të Programit Erasmus +.

 

Datë 20.01.2020
Hapet thirrja për bursa për stafin me kohë të plotë për trajnim në Universitetin e Thessaly, Greqi në kuadër të Programit Erasmus +.

 

Datë 20.01.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Šiauliai State College, Lituani për vitin akademik 2019-2020.

 

Datë 29.01.2020
Çmimi E-SCORE (Excellence in Scientific Collections-based Research) dhënë nga CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities).

 

 

Për më shumë Njoftime (Kliko këtu)