Njoftime – UNIVERSITETI I TIRANËS

Njoftime

Datë 05.07.2022
Njoftim për studentët e Universitetit të Tiranës!

 

Datë 20.06.2022
THIRRJE PËR PROJEKTE NË PROGRAMIN “UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION”

 

Datë 15.06.2022
Shuhet Prof. Osman Kraja, një personalitet me kontribute shumë të rëndësishme në arsimin e lartë.

 

Datë 09.06.2022
VKM nr. 386, datë 1.6.2022 “Për miratimin e fushave dhe programeve të studimit, që bëjnë prioritet kombëtar dhe mbështetjes financiare të studentëve të shkëlqyer, e studentëve që ndjekin këto programe në Institucionet publike të arsimit të lartë”
 
Datë 27.05.2022
Mesazh për Studentët! Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) po organizon Sondazhin Kombëtar të Studentëve (SKS) me qëllim vlerësimin e mësimdhënies dhe aspekte të tjera në funksion të saj nga studentët.

 

Datë 26.05.2022
Proces Verbal, “Për shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatët për vendin e 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i Fakultetit të Drejtësisë”

 

Datë 06.05.2022
Konferenca “Falcone dhe Borsellino, 30 vjet më vonë”

 

Datë 05.05.2022
Thirrje për aplikim për studentët e UT-së, shkollë verore në Universitetin e Prishtinës

 

Datë 05.05.2022
Njoftim mbi zbatimin e programeve të nxitjes së punësimit

 

Datë 27.04.2022
Bashkëpunim mes UT dhe Universitetit Babeș-Bolyai të Rumanisë

 

Datë 28.03.2022
Aleanca e Universiteteve Frankofone të Evropës Qëndrore dhe Lindore në bashkëpunim me Universitetin POLITEHNICA të Bukureshtit organizojnë në datat 11 – 15 korrik 2022 në Bukuresht, Rumani, edicionin e IX-të të Festivalit Rajonal të studentëve frankofone nga universitetet anëtare të AUF në Evropën Qendrore dhe Lindore.

 

Datë 24.03.2022
Vendim KIZ Nr.03, datë 23.03.2022, “Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar-përfaqësues i studentëve dhe vendit vakant për sekretar, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Drejtësisë të UT-së””

 

Datë 23.03.2022
Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi mes UT-së dhe Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

 

Datë 15.03.2022
Vendim nr.1 datë 15.03.2022 KIZ “Për plotësimin e një vendi vakant për anëtarë përfaqësues i studentëve dhe vendit vakant për sekretar në KZFDUT

 

Datë 31.01.2022
Njoftim për studentët e Universitetit të Tiranës!
 
Datë 12.01.2022
Planin e Barazisë Gjinore për periudhën 01.06.2021-31.05.2022 (Gender Equality Plan University of Tirana)

 

Datë 06.01.2022
Universiteti i Tiranës mbajtës i logos ”HR Excellence in Research”

 

Arkiva njoftime 2021 (Kliko këtu)
Arkiva Njoftime 2020 (Kliko këtu)

 

Për më shumë Njoftime (Kliko këtu)