Bordi i Administrimit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Bordi i Administrimit

Bordi i Administrimit i UT-së përbëhet nga:

 

Anëtarët, përfaqësues të UT-së:

 

Prof. Asoc. Dr. Adela KARAPICI
Kryetare, personel akademik në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës.
Jetëshkrim i shkurtër

 

Prof. Asoc. Dr. Anjeza LIÇENJI
Anëtar, personel akademik në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës.
Jetëshkrim i shkurtër

 

Prof. Dr. Lorenc BEJKO
Anëtar, personel akademik në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës.
Jetëshkrim i shkurtër

 

Dr. Drita RIRA
Anëtar, personel akademik në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës.
Jetëshkrim i shkurtër
Emërimi i anëtarëve të rinj të Bordit të Administrimit, të Universitetit të Tiranës, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë sipas Urdhërit Nr.201 datë 02.04.2019.

 

Znj. Enida BEZHANI
Jetëshkrim i shkurtër

 

Znj. Laureta OMERI
Jetëshkrim i shkurtër

 

Z. Erzen TOLA, Drejtor Juridik në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.
Jetëshkrim i shkurtër