Bordi i Administrimit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Bordi i Administrimit

Bordi i Administrimit përbëhet nga:

 

Anëtarët, përfaqësues të UT-së:
Prof. Asoc. Dr. Adela Karapici, Kryetare, personel akademik në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës.
Prof. Asoc. Dr. Anjeza Liçenji, Anëtar, personel akademik në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës.
Prof. Dr. Lorenc Bejko, Anëtar, personel akademik në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës.
Prof. Dr. Ferdinand Bego, Anëtar, personel akademik në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës.

 

Emërimi i anëtarëve të rinj të Bordit të Administrimit, të Universitetit të Tiranës, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë sipas Urdhërit Nr.201 datë 02.04.2019.
Znj. Enida Bezhani
Znj. Laureta Omeri
Z. Erzen Tola, Drejtor Juridik në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.