Vendime të komisionit (KPPA) - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendime të komisionit (KPPA)

Kandidatët që kanë fituar titujt akademik “Profesor i Asociuar” dhe “Profesor”
Viti 2020-2021
FAKULTETI I EKONOMISË
Nr.
Fakulteti
Emri
Atësia
Mbiemri
Titulli Akademik 
Nr. Vendimit të KPPA
Data e Vendimit të KPPA
1
FE
Xhimi
Bajram
Hysa
Profesor i Asociuar
37
27.11.2020
2
FE
Visar
Kujtim
Malaj
Profesor i Asociuar
66
27.01.2021
3
FE
Mirela
Miltiadh 
Miti
Profesor i Asociuar
67
27.01.2021

 

FAKULTETI I HOSTORISË DHE I FILOLOGJISË
Nr.
Fakulteti
Emri
Atësia
Mbiemri
Titulli Akademik 
Nr. Vendimit të KPPA
Data e Vendimit të KPPA
1
FHF
Qamil 
Hasan
Lirëza
Profesor
009
11.09.2020
2
FHF
Gentiana 
Destan 
Kera
Profesor i Asociuar
34
27.11.2020
3
FHF
Nertila
Osman
Haxhija Ljarja
Profesor
35
27.11.2020
4
FHF
Enriketa 
Kristofor
Pandelejoni
Profesor i Asociuar
36
27.11.2020
5
FHF
Lavdosh
Reis
Ahmetaj
Profesor
105
05.05.2021
6
FHF
Marenglen
Jaçe
Kasmi
Profesor i Asociuar
109
05.05.2021
7
FHF
Ilir
Flamur
Kalemaj
Profesor i Asociuar
111
05.05.2021

 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Nr.
Fakulteti
Emri
Atësia
Mbiemri
Titulli Akademik 
Nr. Vendimit të KPPA
Data e Vendimit të KPPA
1
FSHN
Petrit 
Kostaq
Kotorri 
Profesor
‘001
24.02.2020
2
FSHN
Gerti 
Gëzim
Xhixha
Profesor i Asociuar
72
17.03.2021
3
FSHN
Klodian
Behar
Xhanari
Profesor i Asociuar
73
17.03.2021
4
FSHN
Mertita
Halil
Xhetani
Profesor i Asociuar
74
17.03.2021
5
FSHN
Altin 
 
Mele
Profesor i Asociuar
76
17.03.2021
6
FSHN
Sonila
Aleksandër 
Kane
Profesor i Asociuar
77
17.03.2021
7
FSHN
Valbona
Haxhi
Aliko
Profesor
78
17.03.2021
8
FSHN
Aurel
Xhevahir
Nuro
Profesor
104
05.05.2021
9
FSHN
Majlinda
Myftar
Sana
Profesor i Asociuar
106
05.05.2021
10
FSHN
Gëzim 
Aqif
Bara
Profesor i Asociuar
107
05.05.2021
11
FSHN
Lindita 
Muhamer
Hamolli
Profesor i Asociuar
110
05.05.2021
12
FSHN
Medjon
Enver
Hysenaj
Profesor i Asociuar
112
05.05.2021
13
FSHN
Eralda
Vladimir
Gjika
Profesor i Asociuar
113
05.05.2021

 

Fakulteti i Shkencave Sociale
Nr.
Fakulteti
Emri
Atësia
Mbiemri
Titulli Akademik 
Nr. Vendimit të KPPA
Data e Vendimit të KPPA
1
FSHS
Fatmir
Gani
Vadohej
Profesor
002
24.02.2020
2
FSHS
Pranvera
Ilia
Gjoci
Profesor
003
24.02.2020
3
FSHS
Xhevdet
Lame
Zekaj
Profesor
004
24.02.2020
4
FSHS
Ledia
Baki
Kashahu Xhelilaj
Profesor i Asociuar
005
19.05.2020
5
FSHS
Robert
Fasil
Gjedia
Profesor i Asociuar
91
14.04.2021
6
FSHS
Nazmi
Shashin 
Xhomara
Profesor i Asociuar
75
17.03.2021
7
FSHS
Leticja
Vasil
Gusho
Profesor i Asociuar
108
05.05.2021
8
FSHS
Eglantina
Ramazan
Dervishi
Profesor i Asociuar
114
05.05.2021
9
FSHS
Islam 
Abdylvahit
Jusufi
Profesor i Asociuar
115
05.05.2021

 

Insitutii I Studimeve Evropiane
Nr.
Fakulteti
Emri
Atësia
Mbiemri
Titulli Akademik 
Nr. Vendimit të KPPA
Data e Vendimit të KPPA
1
ISE
Ardit
Avdi
Bido
Profesor i Asociuar
116
05.05.2021

 

 

 

 

 

 

Vendim Nr. 013, datë 08.10.2020 “Për kthimin e dosjes së kandidatit Z. Ilir Yzeiri”
Vendim Nr. 012, datë 08.10.2020 “Për miratimin e jurisë për vlerësimin e kandidatit në kërkim të fitimit të titullit akademik “Profesor i Asociuar”, znj. Mirela Miti”
Vendim Nr. 011, datë 08.10.2020 Për miratimin e jurisë për vlerësimin e kandidatit në kërkim të fitimit të titullit akademik “Profesor i Asociuar”, z. Xhimi Hysa”
Vendim Nr. 010, datë 08.10.2020 “Për miratimin e jurisë për kandidatin Z. Visar Malaj”
Vendim Nr. 009, datë 11.09.2020 “Për dhënien e titullit akademik për Z. Qamil Lirëza”
Vendim Nr. 008, datë 11.09.2020 “Për miratimin e jurisë për vlerësimin e kandidatit në kërkim të fitimit të titullit akademik “Profesor i Asociuar”, znj. Enriketa Pandelejmoni
Vendim Nr. 007, datë 11.09.2020“Për miratimin e jurisë për vlerësimin e kandidatit në kërkim të fitimit të titullit akademik “Profesor i Asociuar”, znj. Gentiana Kera