Rregullore Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Universitetin e Tiranës’ - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Universitetin e Tiranës’