Erasmus+ - UNIVERSITETI I TIRANËS

Erasmus+

Programi: ERASMUS+

Erasmus+ Capacity Building for Higher Education: Projektet e ngritjes së kapaciteteve në fushën e arsimit të lartë janë projekte të bashkëpunimit ndërkombëtar, bazuar në partneritete shumëpalëshe, kryesisht midis institucioneve të arsimit të lartë nga vendet e Programit dhe ato partnere.
Qëllimi i këtyre projekteve është të mbështesin modernizimin, ndërkombëtarizimin dhe rritjen e aksesit në arsimin e lartë, të adresojnë sfidat me të cilat përballen institucionet dhe sistemet e tyre të arsimit të lartë, të rrisin bashkëpunimin me BE-në, promovojnë kontaktet mes njerëzve, ndërgjegjësimin ndërkulturor dhe mirëkuptimin.

 

Projekte që zbatohen në Universitetin e Tiranës në kuadër të Programit Erasmus+

 

 

Mainstreaming Environmental Communication through online learning and virtual mobility- Comm-On Environment

 

INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster            Internationalization at Western Balkans, – INTERBA (Kliko këtu për më shumë)

 

 

 

Fakespotting (Kliko këtu për më shumë)

 

 

 

MSc course in STEAM education- STEAMedu (Kliko këtu për më shumë)

 

 

 

 

Strengthening University Autonomy and increasing accountability and transparency in Western Balkan Universities”- STAND (Kliko këtu për më shumë)

 

 

 

 

Projekte të Përfunduara në Universitetin e Tiranës në programin Erasmus+

 

Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries,- BLUEWBC (Kliko këtu për më shumë)

 

 

Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ (Kliko këtu për më shumë)

 

 

 

Përmirësimi i potencialit kërkimor në Arsimin e Lartë si ndihmë për zhvillimin e mëtejshëm të rajonit të Ballkanit Perëndimor, – Re@WBC (Kliko këtu për më shumë)

 

 

Përfshirja e moduleve për legjislacionin dhe të drejtat në arsim për programet e mësuesisë dhe të shkencave të edukimit: një kontribut për të ndërtuar sisteme edukimi të bazuara në të drejtat në vendet në tranzicion”, – EDULAW (Kliko këtu për më shumë)

 

 

IT Governance for Albanian Universities/ ITG4AU (Kliko këtu për më shumë)

 

 

 

Towards increased awareness, responsibility and shared quality in social Work, –T@SK (Kliko këtu për më shumë)

 

 

 

ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education / NETCHEM (Kliko këtu për më shumë)

 

 

 

 

Knowledge FOr Resilient society, – K-FORCE (Kliko këtu për më shumë)

 

 

 

Përgatitja dhe Fuqizimi i të rinjve që largohen nga Institucionet e Kujdesit- Now What (Kliko këtu për më shumë)

 

 

 

Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA (Kliko këtu për më shumë)