Koordinator për të drejtën e informimit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Koordinator për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Znj. Franceska Çelmeta
Email:      franceska.celmeta@unitir.edu.al
Tel:            042234663
Adresa:    Rruga Arben Broci, Tiranë ( Në hyrje të Qytet Studenti Godina Liria – Google Maps
Orari:        E Hënë – E Enjte    08:00 – 16:30
                    E Premte                08:00 – 14:00

 

Rektorati i Universitetit të Tiranës, Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit“, Sheshi “Nënë Tereza”, Godina e Rektoratit, Kati i dytë, Tiranë