Koordinator për të drejtën e informimit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Koordinator për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
znj. Erolda Tarelli
Email:      erolda.tarelli@unitir.edu.al 
Tel:          +355 4 258449
Adresa:    Bulevardi “Dëshmorët e Kombit“, Sheshi “Nënë Tereza”, Godina e Rektoratit, Kati i dytë, Tiranë 
Orari:        E Hënë – E Enjte    08:00 – 16:30
                 E Premte                08:00 – 14:00